Facebook button

Policy

ARBETSMILJÖ-POLICY.
Vi arbetar hårt för att vi ska ha ett väl fungerande arbetsmiljö-arbete. Det är vår uppfattning att ett väl strukturerat arbetsmiljö arbete ger en positiv utveckling för företaget.

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY.
Åkeriet arbetar ständigt på att vår personal ska föregå som ett gott föredöme i trafiken och mot medtrafikanter. Detta genom att följa gällande regler och bidra till en säkrare trafikmiljö.